Cryopal

cryopal

Website: www.cryopal.com

CryoPal je inženjerski i proizvodni deo grupe Air Liquide, osnovan 1968. Osnova poslovanja je dizajn, proizvodnja i marketing vakumskih dovoda za transfer kriogenih tečnosti i kriogenih sudova od 0,3 litra do 1000 litara. Proizvode čine:

  • Kriogeni sudovi za krio prezervaciju (čuvanje) bioloških uzoraka
  • Termo boce za lako rukovanje malim zapreminama tečnog azota.
  • Posude bez pritiska za čuvanje i transport tečnog azota.
  • Posude sa samo regulišućim pritiskom za pretakanje i čuvanje tečnog azota.
  • Namenske posude za transport bioloških uzoraka.
  • Posude dizajnirane za primenu u dermatologiji.
  • Control rate freezers for all type of samples.
  • Instrumenti za praćenje temperature.
  • Kompletan opseg fleksibilnih i vakumskih creva..
  • Rezervoari za tečni kiseonik.
Cryopal