Lamsystem

LAMSYSTEMS je proizvodjač laminarnih komora, mikrobioloških zaštitnih komora i komora za rastvaranje citostatika odn.opreme koja obezbedjuje rad u uslovima bez prisustva bakterija I čestica prašine. Ovi proizvodi štite uzorak, osoblje I okruženje od kontaminacije, a koriste se u medicini, farmaceutskoj industriji, industriji hrane I nanotehnologiji.

 

Proizvodi LAMSYSTEMS imaju sertifikate od strane SGS Group  I zadovoljavaju evropske standard EN61010-1:2001 I EN 61326:1997.

Website: www.lamsys.com/

lamsys
eppendorf

Eppendorf je lider u proizvodnji za potrebe prirodnih nauka, koji razvija i prodaje instrumente, potrošni materijal i usluge za rukovanje tečnostima, uzorcima i ćelijskim kulturama u laboratorijama širom sveta. Njegov proizvodni asortiman uključuje pipete i automatizovane sisteme za pipetiranje, dispenzere, centrifuge, miksere, spektrometre i opreme za DNK amplifikaciju kao i zamrzivače na vrlo niskim temperaturama, fermentore, bioreaktore, CO2 inkubatore, šejkere i sisteme za manipulaciju ćelijama.  Potrošni materijal kao što su nastavci za pipete, test tubice epruvete (ependorfice), mikrotiter ploče i odloživi potrošni materijal za bioreaktore. Eppendorf proizvodi se najviše koriste u akademskim i komercijalnim istraživačkim laboratorijama a takođe i u farmaceutskim i biotehnološkim kompanijama kao i hemijskoj industriji i industriji hrane. Takođe su orijentisani ka laboratorijama za klinička ispitivanja i ispitivanja životne sredine, forenzičkim i industrijskim laboratorijama u izvođenju procesa analiza, proizvodnje i potvrda kvaliteta.  Eppendorf je osnovan 1945. godine u Hamburgu, Nemačka i ima više od 2700 zaposlenih širom sveta. Frima ima podružnice u 25 država i svoje predstavnike u svim ostalim tržištima  preko distributora. Asortiman proizvoda čine:

Rukovanje tečnostima

 • Manualne pipete
 • Elektronske pipete
 • Nastavci za pipete
 • Sistemi za automatsko pipetiranje
 • Dispenzeri
 • Dispenzeri za boce

Rukovanje ćelijskim kulturama

 • CO2 inkubatori
 • Biološki šejkeri
 • Mikromanupulatori
 • Mikroinjektori
 • Mikrokapilare
 • Elektroporatori
 • Fermentori/bioreaktori
 • Ploče, Flaskovi, Petri posude, Serološke pipete

Rukovanje uzorcima

 • Centrifuge
 • Mikseri
 • PCR aparati
 • Zamrzivači na niskim temperaturama
 • Spektrometri
 • PCR i mikotiter ploče
 • Epruvete

 

qiagen

QIAGEN nudi širok spektar proizvoda, sa više od 500 osnovnih proizvoda specijane namene za preko 500.000 korisnika širom sveta. Takođe dizajnirali su uređaje koji omogućavaju potpunu automatizaciju laboratorijskih procedura, od prvog uzorka do finalnog rezultata/prizovoda.

Potrošni materijal – QIAGEN-ov široki spektar potrošnog materijala uključuje kompletne kitove za predefinisane aplikacije za pripremu uzoraka i analiza, kao i individualne enzime i reagense koje naučno-istraživačke laboratorije mogu da koriste u razvoju svojih aplikacija. Na primer, QIAGEN-ov portfolio sadrži stotine testova za detekciju opasnih patogena, kao što su grip, hepatitis, HIV i tubrkuloza. A takođe GeneGlobe internet portal nudi naučnicima pristup za 60.000 testova za analizu individulanih gena različitih vrsta. QIAGEN-ov potrošni materijal predstavlja izvanredan kvalitet, pouzdanost i mogućnost komparacije rezultata.

Uređaji – Kao i za potrošni, QIAGEN nudi automatizovane uređaje za čitave spektre laboratorijskih procedura od inicijalne pripreme uzorka do finalnog rezultata testa. Ovim se faktor ljudske greške dovodi na minimum a povećava se efikasnost radnog procesa. Ljudski faktor je naročito kritičan u profesionalnim laboratorijama koje obrađuju hiljade uzoraka godišnje i imaju veoma stoge zahteve u vezi tehnologije koju koriste. QIAGEN ima preko 15 uređaja koje nudi, a jedan od njih je QIAsymphony RGQ®, revolucionarna modularna platforma koja je lansirala novu eru u laboratorijskoj automatizaciji i pokriva kompletan opseg procedura od pripreme biološkog uzorka do finalnog rezultata testa. Kao dodatak ostalim uređajima specijalizovanim za laboratorijske aplikacije, proizvodni asortiman takođe sadži i sistem za Point of Need testove. Oni omogućavaju da korisnici koji nemaju pristup laboratorijskim infrastrukturama, mogu da koriste najnovije Sample & Assay Tehnologije. Ovo je izuzetno važno kada rezultati moraju da budu veoma brzi, kao npr kod medicinske hitne pomoći.

Tehnologije za detekciju – Odovarajuća rešenja su neophodna za različite probleme. Zbog toga QIAGEN nudi razne opsege inovativnih tehologija zbog koje molekularna biologija postaje dostupnija većem broju korisnika. Primer:

 • Polymerase chain reaction (PCR) – metod kojim se amplifikuju genetske informacije i prave ih dostupnim. Ovaj proces donosi veoma precizne rezultate, a od izuzetnog značaja je kad imamo jako mali trag molekula kojeg ispitujemo – npr. kod testiranja hrane, kada detektujemo patogene ili analize genetskog otiska.
 • Next-generation sequencing (NGS) – metod koji omogućava dešifrovanje genetske informacije mnogo lakše, brže i jeftinije nego konvencijonalni metodi. QIAGEN-ov cilj je da omogući rutinsko korišćenje ove revolucionarne metode ne samo u naučno-istraživačkim laboratorijama nego i u kliničkom istraživanju i dijagnostici.
 • Pyrosequencing – a high-resolution detection technology – tehnologija detekcije visoke rezolucije koja omogućava real-time analizu genetske mutacije.

Website: www.qiagen.com

Qiagen
gilson

Gilson proizvodi HPLC sisteme, sisteme za tečnu hromatografiju i masenu spektrometriju (LC/MS sistemi), robotizovane radne stanice visokog protoka, pipete (uključujući i svetski priznati PIPETMAN® brend pipeta), frakcione kolektore, sisteme za ekstrakciju iz čvrste faze (Solid Phase Extraction sistemi), detektore, injektore i još mnogo toga. Od tečne hromatografije do instrumenata za rukovanje tečnostima, Gilson pruža visoko kvalitetna, pouzdana rešenja za farmaceutsku i biotehnološku industriju.

Automatizovani sistemi

 • Proizvodi za automatizovano rukovanje tečnostima
 • proizvodi za HPLC
 • proizvodi za SPE
 • Proizvodi za prečišćavanje ekskluzione hromatografije na gelu
 • Rekovi
 • Dodatna oprema
Pipete i dodatna oprema

 • Oprema za automatsko pipetiranje
 • PIPETMAN® pipete
 • PIPETMAN® kitovi za pipetiranje
 • Specijalizovane pipete
 • Peristaltičke Pumpe
 • Benchtop oprema
 • Dodatna oprema za pipete
 • Registracija pipeta
Potrošni materijal

 • PIPETMAN  Diamond nastavci za pipete
 • PIPETMAN  Diamond Filter nastavci za pipete
 • Drugi potrošni materijal
 

Website: www.gilson.com

Gilson
K-Systems

K-SYSTEMS Kivex Biotec A/S je tržišni lider u proizvodnji, razvoju i prodaji inovativne i odlično dizajnirane opreme za IVF klinike. Sva njihova oprema je dizajnirana i proizvedena u Danskoj. Proizvodi omogućavaju bezbedne i ergonomične radne uslove za osoblje u IVF klinikama. Asotriman proizvoda čine:

 • IVF komore uključujući ICSI i IMSI radne površine.
 • Komora sa laminarnim protokom vazduha za Andrologiju
 • BioSafe kabineti po standardu EN 12469:2000
 • Long Term Inkubatori
 • Short Term Inkubatori
 • Anti-vibracioni stolovi
 • QA & QC laboratorijski aparati
 • Grejni blokovi i staklene komore

Website: www.k-systems.dk

ksystem
cryopal

CryoPal je inženjerski i proizvodni deo grupe Air Liquide, osnovan 1968. Osnova poslovanja je dizajn, proizvodnja i marketing vakumskih dovoda za transfer kriogenih tečnosti i kriogenih sudova od 0,3 litra do 1000 litara. Proizvode čine:

 • Kriogeni sudovi za krio prezervaciju (čuvanje) bioloških uzoraka

Website: www.cryopal.com

Cryopal
New England BioLabs 1

New England Biolabs je kompanija osnovana sredinom 1970-ih kao kolektiv naučnika posvećenih razvoju inovativnih proizvoda za ’life-science’ industriju i priznati je svetski lider u otkrivanju, razvoju i komercijalizaciji rekombinantnih i autohtonih enzima za genomska istraživanja.

 

NEB nudi najveći izbor rekombinantnih i autohtonih enzima za genomska istraživanja. Pored restrikcionih enzima koji čine glavni deo portfolia, katalog obuhvata i proizvode vezane za PCR, ekspresiju gena, ćelijsku analizu, analizu RNK i epigenetiku. Trenutno, NEB nudi oko 276 restrikcionih enzima, i kao priznati lider na ovom polju, stekao je svetsku reputaciju za uspostavljanje najviših standarda vrednosti i kvaliteta.

 

 

tecan

Tecan je specijalizovan za oblasti razvoja, proizvodnje i marketinga instrumenata i sistema za pružanje rešenja u naučnim i medicinskim laboratorijama i pionir u oblasti robotizovane automatizacije uzorka i oblasti rukovanja tečnostima.

Asortiman Tecan programa obuhvata sledeće grupe proizvoda:

 • čitače mikrotiter ploča
 • ispirače mikrotiter ploča
 • radne stanice za automatizaciju
 • softvere za navedene uređaje

Website: www.tecan.com

tecan