Alfa Genetics kao autorizovani distributer, uvoznik i ovlašćeni serviser renomiranih evropskih brendova u svojoj ponudi ima vrhunske aparate, reagense i potrošni materijal za rad u laboratorijima u području nauke, istraživanja, medicine i dijagnostike.
oprema-za-rad-sa-tecnostima
Oprema za rad sa  tečnostima

Automatizovani sistemi za pipetiranje
Mehaničke varijabilne automatske pipete
Mehaničke fiksne automatske pipete
Elektronske – digitalne pipete
Ručni dispenzeri – CombiTips Multipete
Ručni pipetor – serološki
Dispenzeri za bocu
Digitalne birete – titratori
Peristaltičke pumpe
Densitometri
Fluorometri

oprema-za-manipulaciju-celijama
Oprema za rad sa ćelijama i ćelijskim kulturama

CO2 inkubatori
Termo-šejkeri
Šejkeri-inkubatori
Mikromanipulatori
Mikroinjektori
Elektroporatori
Fermentori
Bioreaktori

obrada-priprema-uzoraka
Oprema za pripremu i obradu uzoraka

Centrifuge
Koncentratori
Mikseri i termo-mikseri
Termostati i termo-blokovi
magnetne mešalice
Vodena kupatila
Vodena kupatila – šejkeri
Šejkeri, rokeri, rotatori, vorteksi
PCR aparati i Real Time PCR aparati
Spektrometri i fotometri
Sistemi za elektroforezu
Microplate Readeri & Washeri
ELISA readeri
Western blot i gel imaging sistemi
Sistemi za gel fotodokumentaciju
UV instrumenti I zaštitna oprema

skladistenje-cuvanje
Oprema za skladištenje, čuvanje i krioprezervaciju

Frižideri i zamrzivači
Kombinovani frižideri i zamrzivači
Zamrzivači ultra niskih temperatura
Uređaji za skladištenje krvi
Prenosni frižideri
Posude za Cryo očuvanje bioloških uzoraka
Sudovi za jednostavno korišćenje malih količina tečnog azota
Posude za skladištenje i prevoz tečnog azota
Posude pod pritiskom za točenje i skladištenje tečnog azota
Linija sudova za prevoz bioloških uzoraka
Posude dizajnirane za dermatološke aplikacije
Kontrola brzine zamrzavanja za sve vrste uzoraka
Alati za praćenje temperature
Rezervoari za tečni kiseonik
Zaštitna oprema

potrosni-materijal
Laboratorijski potrošni materijal

Kese za autoklaviranje biološkog otpada
Kutije za odlaganje biološkog otpada
Laboratorijski sistemi za filtraciju
Mikro titer ploče sa 96/24/6 otvora
Kutije za smeštaj i čuvanje uzoraka
Transfer pipete – pipete po Pasteru
Autoklavabilni box-ovi za nastavke
Nastavci za automatske pipete
Mikro epruvete – eppendorfice
Centrifuške Falcon epruvete
Centrifuške epruvete
Serološke pipete
Petrijeve šolje

prikupljanje-krvi
Prikupljanje krvi i dijagnostički proizvodi

Sistemi za vensko prikupljanje krvi
Sistemi za kapilarno prikupljanje krvi
Kompleti za urin i feces
Kompleti za sputum
Razni testovi

medicinski-pribor
Medicinski proizvodi i bolnički pribor

Sistemi za drenažu urina
Sistemi za Infuziju / transfuziju
Anestezija
Odmrzavanje i grejanje
Obeležavanje špriceva

transfuzija
Transfuzija

Mešanje krvi i merenje
Zaptivanje i „stripping“
Transport i skladištenje
Inkubatori i agitatori
Pribor za davanje krvi

medicinski-instrumenti
Medicinski instrumenti, laboratorijska automatizacija i priprema uzoraka
Analizatori
Klinička elektroforeza
Tankoslojna hromatografija
Elektroforeza
laminari
Laminari, UV kabineti i oprema za IVF

IVF kabineti (laminarne komore) sa ICSI i IMSI sa radnom površinom
IVF kabineti (laminarne komore) sa ICSI i IMSI sa grejnom radnom površinom
Class II BioSafety kabineti
Anti-vibracioni stolovi
QA & QC laboratorijski uređaji
Grejni blokovi i stakleni zasloni
PCR komore sa UV recirkulatorima vazduha
Laboratorijski nameštaj

ostalo
Reagensi za istraživanja koji izlaze u susret gotovo svim zahtevima naučnih istraživača:

Priprema uzorka – pročišćavanje biomolekula
Elektroforeza – od uzoraka do slika
Kolagenaze & neutralne proteaze – za Tissue Dissociation
Life Sciences – od ćelije do molekula
Enzimologija – enzimi, materijali, inhibitori, otkrivanje
Mikroskopija – Fixation, Embedding, Staining
Ion Exchange Media – za bioseparaciju
Epigenetika – rešenja za DNA methylation i DNA-protein interaction
FFPE analiza uzoraka – vrhunske tehnologije za pouzdanu FFPE analize uzoraka
Gene Expression Analiza – sve što vam je potrebno za osjetljivu i pouzdan qPCR i QRT-PCR
Gene Silencing – RNAi rješenja svetske klase na koja se možete osloniti
Genotipizacija – širok raspon aplikacija za genetske diferencijacije
miRNA istraživanja – tehnologije za miRNA profiliranje i kvantifikaciju
Next-Gen Sekvenciranje – Inovativne tehnologije koje će vam ubrzati i pojednostaviti rada
Protein Science – tehnologije koje pojednostavljuju proteinska istraživanja