Alfa Genetics kao autorizovani distributer, uvoznik i ovlašćeni serviser renomiranih evropskih brendova u svojoj ponudi ima vrhunske aparate, reagense i potrošni materijal za rad u laboratorijima u području nauke, istraživanja, medicine i dijagnostike.
oprema-za-rad-sa-tecnostima
Oprema za rad sa  tečnostima

Automatizovani sistemi za pipetiranje
Mehaničke varijabilne automatske pipete
Mehaničke fiksne automatske pipete
Elektronske – digitalne pipete
Ručni dispenzeri - Multipette
Ručni pipetor – serološki
Dispenzeri za bocu
Digitalne birete – titratori
Peristaltičke pumpe
Densitometri
Fluorometri

CO2 inkubator
Oprema za rad sa ćelijama i ćelijskim kulturama

CO2 inkubatori
Termo-šejkeri
Šejkeri-inkubatori
Mikromanipulatori
Mikroinjektori
Elektroporatori
Fermentori
Bioreaktori

obrada-priprema-uzoraka
Oprema za pripremu i obradu uzoraka

Centrifuge
Koncentratori
Mikseri i termo-mikseri
Termostati i termo-blokovi
Magnetne mešalice
Vodena kupatila
Vodena kupatila – šejkeri
Šejkeri, rokeri, rotatori, vorteksi
PCR aparati i Real Time PCR aparati
Spektrometri i fotometri
Sistemi za elektroforezu
Microplate Readeri & Washeri
ELISA readeri
Western blot i gel imaging sistemi
Sistemi za gel fotodokumentaciju
UV instrumenti I zaštitna oprema

Zamrzivac
Oprema za skladištenje, čuvanje i krioprezervaciju

Frižideri i zamrzivači
Kombinovani frižideri i zamrzivači
Zamrzivači ultra niskih temperatura
Uređaji za skladištenje krvi
Prenosni frižideri
Posude za Cryo očuvanje bioloških uzoraka
Sudovi za jednostavno korišćenje malih količina tečnog azota
Posude za skladištenje i prevoz tečnog azota
Posude pod pritiskom za točenje i skladištenje tečnog azota
Linija sudova za prevoz bioloških uzoraka
Posude dizajnirane za dermatološke aplikacije
Kontrola brzine zamrzavanja za sve vrste uzoraka
Alati za praćenje temperature
Rezervoari za tečni kiseonik
Zaštitna oprema

potrosni materijal AG
Laboratorijski potrošni materijal

Kese za autoklaviranje biološkog otpada
Kutije za odlaganje biološkog otpada
Laboratorijski sistemi za filtraciju
Mikro titer ploče sa 94/48/24/12/6 otvora
Kutije za smeštaj i čuvanje uzoraka
Transfer pipete – pipete po Pasteru
Autoklavabilni box-ovi za nastavke
Nastavci za automatske pipete
Mikro epruvete – eppendorfice
Centrifuške Falcon epruvete
Centrifuške epruvete
Serološke pipete
Petrijeve šolje

laminari
Laminari, UV kabineti i oprema za IVF

Laminarne komore sa vertikalnim protokom vazduha
Komore za rastvaranjecitostatika
IVF kabineti (laminarne komore) sa ICSI i IMSI sa radnom površinom
IVF kabineti (laminarne komore) sa ICSI i IMSI sa grejnom radnom površinom
Class II BioSafety kabineti
Anti-vibracioni stolovi
QA & QC laboratorijski uređaji
Grejni blokovi i stakleni zasloni
PCR komore sa UV recirkulatorima vazduha
Laboratorijski nameštaj

ostalo
Reagensi za istraživanja koji izlaze u susret gotovo svim zahtevima naučnih istraživača:

Izolacija i prečišćavanje biomolekula
Elektroforeza
Enzimologija
Mikroskopija
Epigenetika
Genska ekspresija i miRNK istraživanja
Genotipizacija
Next-Gen sekvenciranje
Proteomika