Preduzeće Alfa Genetics ima organizovanu servisnu službu za svu opremu iz distributerskog programa. Servisna služba je opremljena alatima i instrumentima neophodnim za održavanje, podešavanje i validaciju predmetne opreme. Za servisiranje se koriste isključivo novi originalni rezervni delovi koji su dostupni sa lagera preduzeća Alfa Genetics.

Serviseri su kvalifikovani i obučeni u centrima proizvođača za održavanje predmetne opreme. Sva oprema ovih proizvođača se servisira po svim standardima proizvođača.

Prijava kvarova kao i sve porudžbine rezervnih delova i tehničkog potrošnog materijala vrše se preko servisera Mladena Starčevića na telefon: 064/20-998-22.

Servisne intervencije obavljaju se u roku od 24 časa, osim ako se sa korisnikom ne postigne drugačiji dogovor. Servis se obavlja na terenu, kao i u prostorijamama preduzeća Alfa Genetics.

servis