INDICAL je globalni lider u razvoju kompletnih rešenja za molekularna i imunološka veterinarska ispitivanja. Oni omogućavaju identifikaciju, prevenciju, praćenje i iskorenjivanje bolesti životinja. Takođe pružaju dijagnostički tok rada, protokole za njihovu upotrebu i podršku koja osnažuje njihove klijente svaki dan.

INDICAL je osnovan 1996. godine kao laboratorija za veterinarsku službu u sklopu QIAGEN-a

Alfa Genetics je zadužen za distribuciju različitih kitova za izolaciju bakterijskih i virusnih DNK i RNK kod životinja , kao i detekciju raznih patogena, ali u asortiman ulaze i brojni uređaji koji omogućavaju besprekoran rad u laboratorijama.