QIAstat-Dx multifunkcionalno sindromsko testiranje

QIAstat-Dx multifunkcionalno sindromsko testiranje

QIAstat je sledeća generacija sindromskog testiranja. Uz pomoć dokazanih tehnologija QIAGEN-a, sada možete sa sigurnošću pružiti kliničke uvide pacijentima sa najvišim nivoom svestranosti. Izaberite respiratorni, gastrointestinalni ili neuro panel i QIAstat će sve ostalo uraditi za Vas.